Utvidet redigering

Få redigert dine opptak

Noen ønsker å få redigert sine opptak etter eget ønske, hvor enkelte sekvenser på tapen skal være med på platen og andre ikke,
eventuelt så inneholder en tape f.eks. opptak fra et bryllup og en sommerferie, og dette skal på 2 forskjellige DVD-plater.
Slikt arbeid må prises individuelt.

Denne type redigering samt pålegging av tekst, egen musikk, overganger og detaljert redigering vil bli priset pr. time.

Pris kr. 800,- pr. arbeidstime. Omtrentlig kostnad kan anslåes på forhånd når vi har avklart med kunden hva som skal gjøres.

(Last ned Pris- og informasjonsbrosjyre)

Dersom du ønsker å redigere filmene dine selv, eller bare ønsker å importere de DVD’ene vi har produsert inn på din PC, harddisk eller minnepinne, her er «Din Side» sin fremgangsmåte på hvordan du gjør dette.

Slik kopierer du DVD og Blu-ray til PC

Her er linken til gratis nedlasting av ‘Handbrake’, programmet du behøver.