Smalfilm til DVD/USB

8mm Smalfilm – Super8/Normal8

For denne typen overføring er prisen kr. 900,- pr. påbegynt halv time smalfilm (Maks 8-9 småspoler).
Dette inkluderer 2 kopier på DVD eller 1 kopi på minnepinne.

 • Har du f.eks. 8-9 smalfilmruller (7,5 cm i diameter, standardspole) på 3-4 min hver
  blir totalprisen for dette kr. 900,- inkludert 2 kopier på DVD/1 kopi på minnepinne.
 • Inkludert i prisen blir blank film og “surr og skurr” på begynnelse og slutt av hver spole klippet bort
  og filmene satt sammen med fine overganger mellom hver spole.
  De fleste har smalfilm uten lyd og da legger vi kostnadsfritt på instrumental bakgrunnsmusikk.
  Dersom filmene er med lyd vil denne lyden komme med, og vi legger ikke på bakgrunnsmusikk.
  Husk å få med i skrivet som legges ved filmene at de er med lyd.
 • Ekstra kopi av filmene koster kr. 100,- pr. DVD (Ca. 75-90 min film pr. DVD). Kr. 200.- pr. minnepinne.
  Vi produserer og arkiverer alltid en sikkerhetskopi av overført smalfilm til DVD,
  slik at kunden kan ringe oss i ettertid å bestille flere kopier om ønskelig.
  Pris kr. 200,- pr. DVD.
 • Utvidet redigering ut over dette kan også utføres. Betaling pr. arbeidstime.
  Dette kan være produksjon av egne DVD menyer, pålegging av tekst på filmene, fjerning
  av enkelte sekvenser på filmene m.m. Pris kr. 800,- pr. arbeidstime.
 • Som nevnt  kan smalfilmene også leveres på minnepinne eller harddisk.
 • Lengden på smalfilmrullene varierer fra 3,5 minutt som var standardlengden på en Super8 film
  og opp til 56 minutter på sammenspleisede spoler.
  Det er ytterst sjeldent at noen er i besittelse av spoler med mer enn 120 meter film (28-32 min).
 • Her følger en oversikt slik at du kan sjekke hvor mye film du har ved å måle diameteren på filmmengden på spolen.
  Det står ofte en skala på siden av smalfilmspolene som forteller hvor lang de er.


Her er en oversikt over de forskjellige typene 8mm smalfilm samt lengder i meter, diameter på spoler og antall minutter.

Bilde brosjyre smalfilmtyper uten filmspolebilde

Antall meter film . Diameter på spole . Antall minutter film S8/D8 .
15m +/- 7 cm 3,5 / 4 min
60m +/- 13cm 14 / 16 min
90m +/- 15cm 21/ 24 min
120m +/- 18cm 28 / 32 min
180m +/- 21cm 42 / 48 min
240m +/- 25cm 56 /64 min

Leveringstid i dag er 1-3 uker. Dersom man skulle ha behov for kortere leveringstid kan dette avtales nærmere.

(Last ned Pris- og informasjonsbrosjyre)